O súťaži

Robotická súťaž pre žiakov stredných a základných škôl s názvom road2FEI 2023.

Cieľom je vytvoriť autonómny robot, ktorý bude schopný prejsť zdolať stanovanú dráhu. Hodnotená bude schopnosť prejsť trasu v čo najkratšom čase, ale aj dizajn a propagačné aktivity tímu. Preto neváhajte zapojiť aj spolužiakov, ktorí nemajú vzťah k technike alebo programovaniu. Ak ich baví dizajn, alebo majú chuť venovať sa propagácii, celkom určite ich príjmite do tímu.

Robot

Predstavenie súťažného robota

Návody

Rady a vzorové príklady

MATLAB

Softvér pre tvorbu algoritmov