Kedy a kde

Termín: Piatok 28.04.2023
Miestnosť: CD150
Testovanie od 8:30, Začiatok súťaže od 10:00

Počas celého dňa budete môcť na fakulte navštíviť naše pracoviská a zaujímavé laboratória (Národné centrum robotiky, laboratórium dronov a pod.). Popri prehliadkach priestorov si budete môcť pozrieť prezentácie firiem venujúcich sa robotike. Okrem robotiky sa budete môcť dozvedieť aj o iných odboroch, ktoré sa dajú študovť na fakulte.

Miesto:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava