Kedy a kde

Termín:
Apríl 2022 (termín upresníme)

Počas celého dňa budete môcť na fakulte navštíviť naše pracoviská a zaujímavé laboratória (Národné centrum robotiky, laboratórium dronov a pod.). Popri prehliadkach priestorov si budete môcť pozrieť prezentácie firiem venujúcich sa robotike. Okrem robotiky sa budete môcť dozvedieť aj o iných odboroch, ktoré sa dajú študovť na fakulte.

Miesto:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava