3 Tak a ideme do Simulinku

V predošlých častiach sme si ukázali ako môžeme ovládať dosku Arduino z príkazového riadka MATLABu. Teraz sa posunieme o značný kus ďalej a naučíme sa programovať Arduino z prostredia Simulink. Riadiaci program budeme tvoriť pomocou blokových schém a ukážeme si ako spraviť standalone aplikáciu. Počas ladenia budeme využívať prístup Monitor & Tune, ktorý nám dovoľuje sledovať jednotlivé veličiny v reálnom čase. Máme tak skvelý prehľad o tom čo sa deje na doske a čo vykonáva naša riadiaca schéma.

Potrebné súčiastky a schéma

Pri plnení úloh v tejto časti sa využije rovnaké zapojenie ako v predošlom príklade. Zo softvérového vybavenia budeme potrebovať naviac balíček Arduino Support from Simulink (ak postupujete podľa návodov, tak ho pravdepodobne máte už nainštalovaný).

Rozblikajme LED

Začneme podobne jednoduchou úlohou ako v predošlých prípadoch. Rozblikáme LED ktorá je riadená signálom z výstupu D7.

 1. Spustime Simulink - do MATLABu napíšte príkaz simulink
 2. Zvolíme Blank Model
 3. Klikneme na Library Browser. Otvorí sa nám knižnica blokov.
 4. Vyberieme Simulink Support Package for Arduino a položku Common. Táto séria blokov nám bude postačovať na základné úkony pri práci s Arduinom.
 5. V našom projekte budeme potrebovať teraz iba digitálny výstup. Preto preneste (drag&drop) blok Digital Output na pracovnú plochu projektu.
 6. Dvojklikom otvorte blok a nastavte výstup na Pin číslo 7.
 7. V knižnici Simulink zvoľte záložku Sources a do projektu pridajte blok Pulse Generator. Opäť dvojklikom vyvoláte dialógové okno, ktoré je potrebné nastaviť. Amplitude=1, Period (secs)=1, Pulse Width (% of period)=50.
 8. Prepojte oba bloky signálom pomocou myši.
 9. Pre každý prípad si svoj projekt uložte (ctrl+S). Napr. pod menom r2F_blink.slx.
 10. Nastal čas vysvetliť Simulinku s akou doskou bude komunikovať. Postup, ako nastaviť model Simulinku pre prácu s Arduinom nájdete v nasledujúcom návode.
 11. Čas simulácie nastavte na nekonečno - inf.
 12. Spustite model tlačidlom Monitor & Tune. Proces nahrávania na dosku môže trvať desiatky sekúnd a možno aj pár minút. Prosím buďte trpezliví. Po úspešnom nahratí programu do Arduina, rozbliká sa červená LED. Teraz beží program na doske v interaktívnom režime. Jeho hlavné prednosti si predstavíme v budúcej časti.

Ak program beží v interaktívnom režime, tak nie je možné odpojiť dosku od počítača. Počítač zabezpečuje nie len napájanie dosky, ale potrebuje aj dáta prenášané sériovou linkou. Výsledky je možno monitorovať v prostredí Simulink.

Okrem režimu Monitor & Tune môžeme program nahrať na dosku ako standalone aplikáciu. V takomto prípade pobeží program už čisto na doske bez potreby pripojenia k počítaču. Standalone aplikáciu vytvoríme kliknutí na tlačidlo Build, Deploy & Start.

V ďalšej časti si ukážeme ako narábať s vstupmi a ako ich môžeme v reálnom čase monitorovať v interaktívnom režime. Jedná sa o skvelú možnosť ako odhaľovať chyby a monitorovať skutočný beh programu.