1 Arduino & MATLAB

Digitálny a analógový výstup

V tomto návode si ukážeme ako môže MATLAB spolupracovať s doskou Arduino MEGA 2560. Zameriame sa na výstup a to ako digitálny tak analógový (PWM).

Čo budeme potrebovať?

Schéma

Zapojte prosím súčiastky podľa uvedenej schémy

Príklad dráhy

Príklad dráhy

Programujeme Arduino

Digital Output

Pripojte dosku Arduino k počítaču pomocou USB kábla a zapnite MATLAB. Do príkazového riadku napíšte nasledujúci kód.

a=arduino % vytvorenie objektu a
a.writeDigitalPin('D7',1) % zápis na výstup (digital)

Prvý riadok vytvorí objekt a, ktorý reprezentuje dosku Arduino. Druhý riadok posiela logickú 1 na pin číslo 7. Nakoľko pracujeme s 5V logikou, tak na výstupe bude 5V. Príkazom sa rozsvieti LED. Ak chceme LED vypnúť, pošleme na výstup logickú 0.

a.writeDigitalPin('D7',0)

Ak si želáte LED rozblikať, vyskúšajte tento program

for x=1:10
  a.writeDigitalPin('D7',1)
  pause(0.5)
  a.writeDigitalPin('D7',0)
  pause(0.5)
end

Analog Output

Arduino MEGA 2560 nemá analógový výstup v pravom slova zmysle. Vie ho ale simulovať pomocou PWM.

a.writePWMVoltage('D7',5) % posiela na pin7 5V
a.writePWMVoltage('D7',2) % posiela na pin7 2V
a.writePWMVoltage('D7',0.5) % posiela na pin7 0.5V

Ak si želáte postupne rozsvietiť a stmaviť LED, vyskúšajte tento kód.

for x=0:0.5:5
  a.writePWMVoltage('D7',x)
  pause(0.1)
end
for x=5:-0.5:0
  a.writePWMVoltage('D7',x)
  pause(0.1)
end