Konzultácia pre súťažiacich

Pre jednoduchšie riešenie úloh so študentami sme pre vás pripravili dňa 04.12.2019 webový seminár, na ktorom si prejdeme niektoré časti z návodov a zodpovieme na vaše otázky. Ďalšie informácie:

  • Dátum: 04.12.2019
  • Čas: 15:00 – 16:00

Registrácia a ďalšie informácie získate na: frantisek.duchon@stuba.sk.